Подробно / Job details «Go back to category - Връщане

Остаряла обява за работа / This job ad has been posted over 60 days ago...

0

applicants кандидати

Пълен Работен ден Експерт икономист

 Published at - Публикувано на 17-03-2018
 от Human Capital Stores
 в София
 Viewed - Прегледана: 267 times/пъти
2 000 000

 Описание


Human Capital Store търси да назначи “Експерт икономист” . Нашият клиент е доброволен общонационален съюз на самостоятелни браншови сдружения и синдикални организации на работниците и служителите, защитник на техните права и интереси.


Основни задължения и отговорности:

-Поддържа база данни с актуална информация за синдикалните организации и следи за тяхната легитимност, отчетност и издължаване;
-Поддържа база данни с икономическа информация за постъпилите приходи;
-Изготвя документи, дава икономически становища и консултации по всички въпроси, касаещи неговата компетентност и длъжност;
-Съдейства за извършването на стопанската дейност и управлението на имуществото на организацията;
-Участва в организирането на мероприятията и дейностите на съюза
-Взаимодейства и комуникира с всички длъжности в сдружението, с различни структури и държавни институции.

Изисквания:

-Висше икономическо образование;
-Професионален опит минимум 2 години;
-Добри комуникативни и дипломатични умения;
-Административни умения;
-Умение за решаване на проблеми;
-Компютърна грамотност.

Клиентът предлага:

-Дългосрочна заетост;
-Трудов договор;
-Обучение в процес на работа;
-Социален пакет.


Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.


Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014

НАШИТЕ УСЛУГИ КЪМ КАНДИДАТИТЕ СА БЕЗПЛАТНИ

Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Кандидатстването чрез сайта е спряно!
Applying through the site is suspended!

Кандидатстване за позицията минава през имейла ни! Свържете се с нас.

 Обяви за работа от същата организация/фирма

Recent jobs at => Human Capital Stores
Пълен Работен ден
GRAPHIC DESIGNER /care labels/
at Human Capital Stores in София
Пълен Работен ден
Сътрудник обслужване на клиенти
at Human Capital Stores in София
Пълен Работен ден
AUDIT MANAGER
at Human Capital Stores in София
Пълен Работен ден
Специалист продажби /билети спектакли/
at Human Capital Stores in София
Пълен Работен ден
ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ - МАГАЗИН ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ОВЧА КУПЕЛ
at Human Capital Stores in София

We do not collect any private information by our visitors! GDPR
Ние не събираме никаква лична информация от нашите посетители!