Подробно / Job details «Go back to category - Връщане

Остаряла обява за работа / This job ad has been posted over 60 days ago...

26

applicants кандидати

Пълен Работен ден Работа в хотели и ресторанти

 Published at - Публикувано на 14-05-2017
 от BestJobs.BG
 в Албена, Слънчев бряг, Обзор, Правец, София
 Viewed - Прегледана: 928 times/пъти
2 000 000

 Описание


Hotels and Restaurants jobs

Работа в хотели и ресторанти

- administrators/администратори

- waiters/сервитьори

- bartenders/бармани

- coocks/готвачи

Apply with CV - Кандидатствай със CV

Any time, any positions, no limited in time or destinations - По всяко време, всички видове позиции, без ограничение във времето или местоположението.

Permanent jobs offer - Постоянни оферти за работа.

Кандидатстването чрез сайта е спряно!
Applying through the site is suspended!

Кандидатстване за позицията минава през имейла ни! Свържете се с нас.

 Обяви за работа от същата организация/фирма

Recent jobs at => BestJobs.BG
Пълен Работен ден
Site Manager
at BestJobs.BG in София
Пълен Работен ден
Международен шофьор на ТИР
at BestJobs.BG in София
Пълен Работен ден
Оператор на компютър
at BestJobs.BG in Добрич
Непълен Работен ден
General Volunteer Application
at BestJobs.BG in София

We do not collect any private information by our visitors! GDPR
Ние не събираме никаква лична информация от нашите посетители!